Oldalak

Keresés ebben a blogban

2010. március 31., szerda

KURUCZ VEZÉNYSZAVAK


 


I. Lipót király hatvan pontból álló hadi cikkelyeit Palocsay György huszárkapitány fordította magyarra. Az őrnagyok, századosok, a zászlótartók és a közkatonák esküformuláit is megírta.

Az zászlótartó előadása és szükséges tudománya.

Ő Felsége, Kegyelmes Császár urunk, és ő Fels
éginek hadi tanácsa parancsolatjábúl adom Kglmeteknek zászlótartó uraiméknak is az levegő (lebegő?) zászlonkat, illyenformán, vagy okbúl, hogy Kglmetek fogadja és esküszszék, hogy kész leszen Kglmetek ezek az zászlók mellett az életit feltenni úgy, hogy ha jobb kézen, a mely az zászlót tartja Kglmetek, meglövettetnék vagy megsebeséttetnék: azon zászlót Kglmetek bal kézben fogja venni; ha pedig azon is lövés esnék, azon zászlót szájában fogja venni, és tehetsége szerint nem engedi, fogja; hogyha pedig az ellenségtül meggyőzettetnének és ezen zászlókat meg nem tarthatná: abban magát bétakarni, és a mellett utolsó pihenésig életét nem fogja hadni
Keseregve írja Károlyi Sándornak 1708 április 28-án megbízhatatlan seregéről panaszkodva:

„Adta volna az Isten, az ördögök testestűl-lelkestűl ragadtak volna el inkább akkor, mikor Edélyországba beléptem; én magam sem szántam volna fáradságot ötvened-magammal is portára menni által az Marson, ha láttam volna módját, és lött volna kivel: mert az ollyan nem első dolgom; ha Impériumban bé mertem menni Francziaországba harmincadmagammal ötven mérföldnyire, holott nyertem, rabot hoztam, annálinkább itt, de hogy én ollyanakkal menjek, a kik ott hagyjanak, avagy rossz lovok miatt magára az ellenség földén maradjak, bölcsen megitélheti Exciád

Exercitium Militare.

Lábhoz a’ Fegyvert.
Tegyétek a’ Főldre.
Nyissátok fől az Londingot.
Vegyétek fől a’ fegyvert.
Karotokra az fegyvert.
Legyetek készen.
Tegyétek a Pofátokhoz.
Vegyétek le a’ Pofátukrul.
Huzzátok a’ Sárkányt helyíre.
Ereszétek balra a’ Karabinyt.
Vegyétek ki a’ tőltést.
Porozzátok fel.
Zárjátok be a’ serpenyőt.
Jobra fordicsátok a’ Karabinyt: Tőltést (hiányos) Nyujjatok a’ Veszszőhöz.
Háromszorra huzzátok ki a veszszőt.
Rőviden a’ Mellyedhez. Tegyétek a Csévében.
Adgyatok a tőltésnek három ütést.
Háromszorra huzzátok ki az Veszszőtt.
Rőviden az melledhez tegyétek az előbbeni helyére.
Fől a fegyvert: állyatok az előbbeni helyre.
Fél jobra
Balra.
Egészlen Jobra.
Egészlen viszsza balra.
Egészlen balra.
Egészlen viszsza Jobra.
Temetésre fordicsátok a’ fegyvert.
Karotokra az fegyvert.
Eső ellen főddgyétek bé a’ fegyvert.
Karotokra az Fegyvert.
Lábhoz a’ fegyvert.
Térdepőllyetek le.
Kellyetek fől.
Karotokra az fegyvert.
Első klid egészben jobra. Márs.
Tegyétek bal lábhoz a’ fegyvert: Ereszszétek bal karotokra a’ fegyvert.
Vegyétek elől az Farmatringot. A’ Fegyvert kezében.
Vessétek vállotokra az farmatringot.
Tegyétek el a’ farmatringot. Azonnal job lábhoz a’ fegyvert.
Karotokra az fegyvert.
Az első klid egészlen balra.
Két klidbűl formállyatok hármat. Czuggal fél jobra, fél balra vagy Contra mars.
Jobrul, balrul sasérozzatok.
Három klidbűl formállyatok kettőt. Jobrul, balrul.
Hátulso klid előre, r... (hiányos) Márs.
Hátulso klid légyen készen (hiányos) Tüzet.
Az első klid légyen készen - Tüzet egészen.
Plátony szerint Tüzet. Karabinnyal és Pisztollal.
Aufmasérozzatok.
Abmasérozzatok Czugreisz.
Balrul, vagy jobrul Contramasérozzatok.
Czuggal aráncsérozzatok.
Czuggal retirállyatok.
Jobrul, balrul formállyatok Flankot Mars.
Formállyatok Svadronyok Carét.
Hátulso klidek Legyenek készen.
Helyben svingollyatok, és formállyatok két Treffet, Svingollyatok Jobra vagy balra Mars.
Két Trefbűl formállyatok négyet. Mars. Svingollyatok.
Négy Trefbűl formállyatok kettőt, Mars. Svingollyatok.
Két Trefbűl formállyatok edgyet Mars. Svingollyatok.

[Közölte Thaly Kálmán 1873-ban]


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése