Oldalak

Keresés ebben a blogban

2011. február 16., szerda

CHURCHILL KALANDORA

A második világégés számos új hadviselési módszert hozott. A manipulatív befolyásolás része lett a külpolitikai stratégiának


1939 decemberében, egy fiatal svájci grafológus-asztrológus kap helyet a német nemzeti szocialisták elitjében. Karl Ernst Krafft. Rudolf Hess figyelmét felkeltette Krafft előrejelzése egy esetleges Hitler elleni merényletről (1), és a Birodalmi Propaganda Minisztériumnak is sürgősen szüksége volt egy emberre, aki készen állt Nostradamus próféciáit úgy átértelmezni (2), hogy fel lehessen azokat használni mint pszichológiai fegyvert a franciák ellen. Így a svájci fiatalembert Berlinbe rendelték, és 1940 májusáig az RSHA Amt VII (arhívum) hivatalában dolgozott, a Deutsche Nachrichtenbüro alkalmazottjaként.  

A fekete propaganda módszerével élve, a németek Hitler javára magyarázott Nostradamus próféciák szövegét tartalmazó brosúrákat és röplapokat szórtak Franciaország és Belgium területére. Az eredeti négysorosokat is feltüntettve, azok magyarázata a szövetségesek vesztét ecsetelte, de kiemelte azt, hogy a “pokoli repülő szerkezetek “ Franciaország dél-keleti részét megkímélik. 

Krafft brosúrájának a franciákra gyakorolt lélektani hatásáról Walter Schellenberg, a náci Biztonsági Szolgálat vezetője is említést tesz visszaemlékezéseiben. Leírja, hogy az előkészületek alatt remélni se mert a nyomtatványok eredményességében. Ám az első tekintetre ártalmatlannak tűnő iromány menekült áradatot váltott ki a délre vezető utakon, és a pánik feloldására tett kísérlet, a civil és a katonai hatóságok minden erőfeszítése ellenére, hiábavalónak mutatkozott. Goebbels júliusban már élvezettel jegyzi be naplójába, hogy a brosúra szenzációsra sikerült, és senki, még a Külügyminisztérium sem sejti, hogy azt a Propaganda Minisztérium „produkálta”. Ám az angolok hamar rájöttek, és hamarosan ők is bevetették a saját, pont ellenkező tartalmú Nostradamus-magyarázataikat. 
A háború sötét napjaiban, Hitler elkövetkező stratégiai lépéseiről beszerzett bármilyen kevés információ is nagy jelentőséggel bírt a brit titkosszolgálat számára. Sokszor a sötétben tapogatózva, bizony felnéztek az égre is egy kis segítségért. A SOE (Speciális Műveleti Igazgatóság), az ellenséges vonalak mögötti diverzáns tevékenységet összehangoló brit szolgálat, a titkosítás alól feloldott iratok (No. KV 2/2821-2822) tanúsága szerint egy Louis de Wohl (3) nevű asztrológust alkalmazott, az MI5 sorozatos tiltakozása ellenére. Churchill is ellenezte De Wohl foglalkoztatását ( mert potenciálisan károsítná munkáltatóinak a hírnevét), majd gondolt egyet és 1941 derekán átküldte fellármázni Amerikát, ám az Egyesült Államok hadbalépése után hirtelen nemkívánatos személyiség lett, és 1942 februárjában visszarendelték Angliába. De Wohl azzal kecsegtette Sir Charles Hambro bankárt, a SOE keretén belül működő szabotázs szekció mentorát, hogy meg tudja mondani milyen tanácsokat fog adni Krafft Hitlernek.(4
De Wohl ismeretségi köréhez tartozott a londoni román nagykövet, Viorel Virgil Tilea (5), aki levelet írt Krafftnak, és érdeklődött a Nostradamus jóslatok magyarázatának helyessége felől, majd amikor a svájci asztrológus válaszlevelében ezt megerősítette, Tilea fogta Krafft levelét és bemutatta azt az MI5-nak. Így De Wohl munkát kapott. Ellic Paul Howe-val (okkultista művek szerzője) közösen elkészítették a legnépszerűbb német asztrológiai magazin, a Zenit „különkiadását”. Az 1943 áprilisi dátummal nyomtatott lapban megjelent Karl Dönitz és Erich Raeder admirálisok horoszkópja, és természetesen a Nostradamus jóslatoknak az angol érdekek szerinti magyarázata. A hamisított magazint júliusban dobták le a La Manche csatorna felett, hogy a német tengeralattjárók kihalászhassák, az előre keltezés pedig azért volt, hogy a két dátum között megtörtént események addigra „beigazolódjanak”. Ám problémák is adódtak. A lap fejlécén a Der Zenith szerepelt, szemben az eredetivel aminek Zenit volt a címe, és De Wohl azt is elnézte, hogy a magazin 1938 óta nem jelent meg.

Az MI5 jelentése szerint De Wohl semmi érdemlegessel nem segítette a hírszerzést, egyedül Olaszországnak a háborúba való belépését „jósolta” meg, azt is akkor amikor már mindenki előre látta.

............................................................

1. Krafft 1939 november 2-án levélben értesítette Dr Heinrich Feselt a RSHA-nál (Birodalmi Biztonsági Főhivatal), hogy Hitler ellen november 7-e és 10-e között robbantásos merényletet fognak elkövetni. A sikertelen merényletet követően Krafftot november 9-én letartóztatta a freiburgi Gestapo, majd december 10-én Berlinben az SD is kihallgatta, de amikor kiderült, hogy nincs bizonyíték ellene kiengedték a börtönből. Soha nem találkozott személyesen Goebbelsel, az utasításokat Dr. Feseltől kapta. Hess szökését követően a Gestapo letartóztatott minden hivatásos és amatőr csillagjóst vagy jövendőmondót (Hess Akció), a Propaganda Minisztérium pedig betiltotta az asztrológiával kapcsolatba hozható szövegek megjelenését. Krafftot is letartóztatták. 1945-ben, a buchenwaldi koncentrációs táborba való szállítása közben meghalt. 

2. Goebbels már 1939 október 30-án egy válogatást kért az asztrológiai irodalomból, majd Nostradamus Histler/Hitler-jövendölése felkeltette az érdelkődését, és naplójának bejegyzéséből (1940, január 8) tudjuk, hogy szándékában állt összehívni egy bizottságot a megfelelő propaganda anyag kidolgozására. Goebbels 1923 és 1945 között vezetett naplóját az Institut für Zeitgeschichte tette közzé az Orosz Állami Levéltárral közösen.

3. Ha igaz, Berlinben született 1903 január 24-én és eredeti neve Mucsinyi Wohl Lajos volt. A Magyar Országos Levéltában megvan az 1900-ból való nemesség adományozás „mucsinyi” előnévvel Wohl Adolf, Lajos, Aladár és utódaik részére. Nem tudni, hogy csak nem felhasználta-e.

4. Talán így terjedt el a köztudatban, hogy Hitler érdelkődött volna az asztrológia iránt. Christa Schroeder elmondása szerint, aki Hitler egyik titkárnője volt 1933 és 1945 között, a Führer szélhámosságnak tartotta az asztrológiát és Krafft Hitlernek még a közelébe se jutott.

5. Tilea 1939 márciusában beszámol a Foreign Office-nak miszerint tudomása van arról, hogy Nemetország Erdély visszacsatolására készül, és mivel szebeni azon kesereg, hogy ha nem sikerül vagyonát Erdélyből kimentenie, földönfutóvá lesz. Ez volt a " Tilea ügy".

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése