Oldalak

Keresés ebben a blogban

2011. január 23., vasárnap

MIHÁLY VAJDA SZERETŐJE

A szerető mindig illiciten foglalta el a feleség helyét, főleg mert a kedvestől vagy az ágyastól elérően, a szerető megnevezés felhangjának negatív elemeit tompítja a belelopott csillogás és  hatalom.


If.Frans Francken (1581-1642): Krőzus megmutatja kincseit Solonnak, 
(eredeti, Kunsthistorisches Museum)

Mihály vajda kripto-portréját két korabeli allegorikus festmény őrzi. Az egyik vászon If. Frans Francken munkája, a vajda 1601 évi Prágai tartózkodásakor készülhetett, amikor Mihály a miriszlói vesztes csata után a császárhoz ment a maga tisztázása céljából. A másik festményt a Pradóban találták, ismeretlen művész munkája, és El Greco különös stílusában készült. A képek felkeltették a kutatók érdeklődését, mert mind a kettőn a vajda oldalán egy elmaradhatatlan árnyék, egy elegáns, szőke asszony jelenik meg. Ki ő és játszott-e szerepet az oláh felemelkedésében vagy dicsőségének villámgyors elmúlásában? Ime egy kérdés amire a XX. század eleje óta keresik a választ.


If.Frans Francken (1581-1642): Krőzus megmutatja kincseit Solonnak,
(másolat, Calvet múzeum, Avignon)

If. Frans Francken képén Krőzus, a legendásan gazdag lűd király mutatja be kincseit athéni Solonnak. (1) Krőzus és egy, a nézőnek háttal álló személy ( az ismeretlen jövő ?) között áll a szőke asszony, Mihály karjára támaszkodva. 


A Prádóban őrzött képen Heródes alakjában jelenik a vajda, és a szőke asszony tálcán hozza elé Báthory András levágott fejét. Mihály nyakában látható a medálos lánc amit Rudolf császárkirálytól kapott ajándékba.  Vannak akik Báthori Zsigmondnét, Mária Krisztiernát látják benne, ki válása után egyengette volna Mihály ügyét Bécsben és a Prágai udvarban, a fogarasi uradalom fejében, melynek haszonélvezete szerződésileg és jogilag is őt illette, de amelyből kiforgatták. Mária Krisztierna, „ az erdélyi dáma ” ( Bocskai István nevezte így) valóban nagyon ragaszkodott jussához és minden fejedelem vagy császárváltástól jogai érvényesítését remélte, de nincs nyoma, hogy egyezkedett volna Mihállyal.

Kevésbé meggyőzőek azok a vélemények is, miszerint a Mihály mellett megjelenő női alak annak lányát ábrázolja. Ez a feltételezés Franz Khristoph Khevenhülle visszaemlékezéseire alapul, aki 1600-ban feljegyezte, hogy II.Rudolfban felötlött, elveszi vagy a „moszkvai” vagy az „oláh” lányát. Leánykérés azonban nem történt, mert a császár anyja azonnal és harározottan véget vetett ennek a gondolatnak.
Arra vonatkozóan amit a Császár írt a Moszkvai és a Vlach leányairól,...mivel azok a nemzetek barbárok és minőségben a leányok csupán saját értékeiket hozzák, és nincs csak kevés jó tulajdonságuk, a császár ne terhelyje magát barbár erkölcsi szokásokkal, amelyek csak kárára szolgálnak”(2)

Mihályt leánya nem kísérhette el se Prágába se Bécsbe. Felesége leányukkal maga jött át Havaselvéről Székely Mózeshez, és az vitte őket Fogarasra, majd onnan Gyalura ( fia Csáky István léczfalvi táborában maradt). Mihály Bécsben, 1601 ianuár 12.-én kelt levelében kéri a császárt, hogy feleségét, fiát és leányát az erdélyiek kezéből szabadítsa ki. Szamosközi szerint jobbára csak fiát, Nicolae Pătraşcut akarta visszakapni, feleségét nem szerette mert „vénecske” volt, és ezért folyamatosan két ”csábítót” tartott („..et penes se duas continue pellices aluit.”).

Nagyobb a valószínűsége, hogy Mihályt szeretője, Fabio Genga felesége (3) kísérte el a császári udvarba, és őt örökíthette meg a festő. Báthori Zsigmond udvarában ismerhette meg Mihály, még a Călugăreni-i csata után, majd erdélyi kormányzósága alatt viszonyuk notóriussá lett. 1601 március 15.-én II Rudolfnak jelentik (talán épp Báthori Zsigmond kérésére), hogy az ország összes dolga egy oláh nő, Fabio Genga felesége kezében van, akivel a vajda nyilvánosan mutatkozik, a férjnek pedig halál büntetés terhe alatt tiltotta meg, hogy megéríntse saját feleségét.(4)
A legtöbb amit bizonyíthatunk, hogy Mihály különös figyelmet fordított egy yatak ( budoár) hangulatára. Szeben városától derékaljakat, párnákat, rózsa és nárdus vizet rendel.

“ Prudentes sat. Salutem sat
Hagyjuk és parancsoljuk, hogy levelünk látván, küldjön kgtek 7 derekalt és 12 fewoltt ( párnát) és egy tokbeli üveg palaczk rózsa és spikinard vizet.
Secus non facturi.

Datum Albae Juliae 14. Julii 1600.
Mihály vajd

( aláírása.) ”

A Szamosközi István  szerint Mihály felesége, Stanca asszony soha nem bocsátotta meg férje hűtlenségét. Székely Mózesnek “..keservesen, sírva panaszkodott férje istentelen élete felől”, és anyósa halálos ágyánál megátkozta Mihályt.

A vajda halála után Fabio Genga feleségéről nem találunk további feljegyzést. 
.................................
1.Herodotosz szerint Solon megintette, és a szerencse forgandóságára figyelmeztette Krőzust

2.( Was aber der Kayser wegen des Moscoviters, und des Walachen Töchtern schreibt, so vermaint die Kayserin, weil dasselbig Volck Barbarisch, und an Qualitet mehr nicht, als was ihr Valor mit bringt, auch an Qualiteten wenig haben, der Kayser solle sich mit Barbarischer Sucht, die ihm mehr zu ubersein, als zu Consolation dienen wurde, nicht beladen)

3. Fabio Genga bizalmasa maradt mindvégig Báthory Zsigmondnak, és csak a fejedelem halála után tért vissza Erdélybe. Felesége a fehérmegyei Csáklya falu urának, Norocea (Logoffet János) uradalmi intézőnek az egyik leánya volt.

4. Adam Hoffkirchen : „tutto il maneggio della provincia é riposto in una donna valaccha, maritata con il Fabio Genga, con la quale egli tratta molto pubblicmente, e tanto che ha commesso sotto pena della vita al marito, che non tratti piú con la propria moglie."

1 megjegyzés:

  1. Casinos Near Foxwoods Casino & Racetrack - MapYRO
    A 춘천 출장마사지 map showing casinos and racetracks located near Foxwoods 당진 출장샵 Casino & Racetrack in Biloxi, MS, showing casinos 여주 출장마사지 and racetracks located 계룡 출장마사지 near Foxwoods Casino & 경상북도 출장마사지 Racetrack

    VálaszTörlés