Oldalak

Keresés ebben a blogban

2011. január 18., kedd

SZONDI GYÖRGY KÉT APRÓDJA

“Felhőbe hanyatlott a drégeli rom,”Ali budai basa Krusit János zsitvai és bakabányai királyi kapitány számára írott levele.(1)

Nos Aly passa potentissimi imperatoris Turcanum locumtenens et beglerbegus Budensis. Egregie domine et vicine honorande, salutem et commendationem.

Megértettem az kegyelmed levelit, az mely levelet kegyelmed az Szuleyman bég szolgája felől, Kuzon felől írt kegyelmed. És arra ez válaszot írom kegyelmednek, hogyha kegyelmednek akaratja vagyon kiadni Istenhez gondolván, hát én az istnért kiváltom : vagy pínzt kinál kegyelmed vagy penig foglyot, írja meg kegyelmed és megadom érette; ha penig kegyelmednek akaratja nincsen, szabad kegyelmed vele, valahova teszi; de ha száz esztendőig ott tartja is kegyelmed, azt senki ki nem szabadítja, de ha oly módon az én szómra kiadja kegyelmed, én az istenért kiváltom. A hol penig kegyelmed gyerek felől ír, az én nekem híremmel nincsen és nem tudom micsoda gyermek; de kegyelmed írja meg, micsoda gyermek és ki neve és kinél vagyon és ha régen fogták, én arról is az kegyelmed barátságáért gondot viselek. Itt én nálam két gyerek vagyon, deák, akiket Zondi Györgytől vettem el, egyiknek neve Libárdy és az másiknak Sebestyén, nem tudom, ha azok-é. Továbbá az oroszfalvi bírák az Szuleyman bég felől panaszoltanak vala, azt az béget kivettem onnat. Ezekre választ várok kegyelmedtűl. Isten tartsa meg kegyelmedet. Datum ex Buda 30 Decembris anno 1556.

Egregio viro Johanni Krwsyt regio capitaneo Sytua et Bakabana locumtenenti, amico et vicino homorando”

……………………………………
1. A levél szövegét Dr.Borovszky Samu közölte a “Fővárosi Lapok”-ban,1891-ben
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése