Oldalak

Keresés ebben a blogban

2010. május 28., péntek

A ROMBADŐLT TEMESVÁRBÓL

Losonczy István búcsúlevele az erdélyi vajdához.


Temesvár ostroma, 1596, fametszet, papír

1552 márciusában már tudni lehetett, hogy Sokollu Mehmet Paşa, a ruméliai beylerbey elindul Nándorfehérvárról, és Temesvárt ismét megtámadja a török. Amikor Losonczy István számbavétel céljából szemlét tartott a vár és a katonaság felett, kiderült, hogy az egy évvel korábban megkezdett helyreállítási és megerősítési munkálatok stagnálnak, és Bernardo de Aldana zsoldosvezér rendszeresen elsikkasztotta a lovasok fizetésére felvett pénzt.(1) Áprilisban Batthány Ferenc ír Mária özvegy királynénak Losonczy leveléről, melyben a temesi ispán a ruméliai tartományi kormányzó várható támadásáról ír. (...Ceterum heri allate sunt mihi literae a Stephano de Lossoncz, comite Themesiensi, qui scribit, Beglebegum iterum sese appromptari, ad obsidionem castri ipsius Themesiensis... – Wywar, 18 die Mensis aprilis anno dni 1552) Losonczy májusban értesíti Ferdinándot a vár helyzetéről, de júniusi segélykérő levele (”legalább 1500 embert”) válasz nélkül marad.

Ferdinand írt viszont hugának, az özvegy királynénak : Ahmed pasa már átkelt a Dunán, Karánszebesnél van, közel Temesvárhoz, amit ostrom alá fog venni. Kevés ezköz áll a rendelkezésére (Ferdinndnak) ahhoz, hogy orvosolja a bajt, de ha esetleg Németországban békekötésre kerülne a sor, több segítséget nyerhetne. (....et dieu scet madam que Jay petit moyen y pouoir remedier,(...) Et si le choses dicy venoient a vne paix Jespererois encoires pouoir obtenir quelque ayde, mais sans cela, Je ny vois moyen quelconque.... Datum Passau le XXVI-e de Juing 1552.Signe Vostre vray bon frer Ferinand )

Temesvár 1597. október 17-27-i erdélyi seregek általi sikertelen ostroma.

Losonczy reménytekenül próbált védőket szerezni saját pénzen, és dugába dőlt az a terve is, hogy elfoglalja Becskereket és Péterváradig mindent felégessen.

Június 22-én, Temesvártól két napi járóföldre, Mezősolyomnál (Şemlacu Mare) az Ahmed pasa vezette török fősereg egyesül Sokollu Mehmet pasa hadával. Június 24-én Kasim, a becskereki (volt budai) bég már Temesvár alá ér, és három nap múlva a város körük bezárult az ostromzár.

”....több ezer főből álló sereggel elindulván (...) átkeltek a Dunán és Szemendréből (Szendrő) várostromló ágyúkat vive magukkal, Demesvár (Temesvár) alá mentek. Ennyi ezer harcossal körülfogták Demesvárt, (...) jó ideig lőtték s többször rohamot is intéztek, ... ” ( Lufti pasa)Sokollu Mehmed Paşa sisakja. (Bécs, Kunsthistorisches Museum)Losonczi István utolsó levele, a rombadőlt Temesvárból, Erdély vajdájához, Bárthory Andráshoz.

Spectabili ac magnifico domino Andreae Bathory vajvodae Transilvaniae

  Spectabili ac magnifice domine et amice honorande.Salutem.
Te kegyelmednek nem kellene mind az idegen menzetség után járni,kegyelmednek nagyobb gondot kellene viselni ; egy cedulával (levél) hiszen megláttathattatok volna eddig ; ezt penig amaz félékeny latorra Aldanára nem kellene bízni csak, mert ő magát sem tudja most, hol vagyon. Az törökvel ha volna linek tractálni, elbeszélhetnétek, én azt hiszem, adóígirissel és engedelmesség ajánlással ; ha ez nem kedig, hát víjjatok vele ; mert ha ezen csendességben leszen ti kegyelmetek,nyilván elvesztitek mind ez országot, mind minket. Tudja kegyelmed urunk minemű tanúsággal bocsátá el, hogy egymást segítsük ; miután én Temesvárra jüttem, azúta én kegyelmednek egy vagy két céduláját láttam, ha az urunk hagyása nem volna is, nagyobbal tartozunk természet szerint is egymásnak, az régi jámbor tiszttartók szerint, mint azok fogták egymás dolgát szükségekben. Azért ám lássa kegyelmed ottan.Irjon kegyelmed egészsége felől ; mi egészségben vagyunk és vígan várjuk az órát, az melyben meg kell fizetnünk az utolsó adósságot.
Valeat vestra magn. Dominatio felicissime. Datum ex destructo Temesvár, die 12.Julii anno 1552

Stephanus Lossonczy mpria


(Österreichisches Staatsarchiv, Bécs)


4 megjegyzés:

 1. Különös nekem az elején a beylerbey szóalak. Ahogy a latin szövegben is belge(.)beg szerepel, eddig magyarul- különösen Gárdonyinál - mindig a beglerbég alakkal találkoztam.
  Törökországban nem tudom, mi van, de Egyiptomban a "bég" mint megszólítás máig forgalomban van: idősebb vagy tekintélyesebb embereket szólítanak így : Ya bég! -azaz kb. Parancsnok úr! A Ya a vocatívust jelzi.

  VálaszTörlés
 2. Később látom a sisak fölött a vicces betűcserét: Lufti pasa. Nyilván a "mufti" járhatott az eszében annak, aki leírta. A máig gyakran használatos muzulmán név helyesen: Lutfi.
  Kölönben mea culpa! Előző megjegyzésemben magam is összekevertem a betűket a latin szövegben természetesen nem belgebeg hanem beglebeg olvasható, hogy az r miért hiányzik belőle, nem tudom.

  VálaszTörlés
 3. Lufti pasa nem volt mufti, csak történetíró

  VálaszTörlés
 4. Azért beylerbey mert a szandzsákok élén álló tisztviselő, törökül bey-ből ered

  VálaszTörlés